Transport Journal

Transport Journal

1-15 พฤษภาคม 2560

บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุน หนังสือพิมพ์ ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ในหนังสือฉบับนี้ ท่านจะพบกับสกู๊ปพิเศษ สงคราม "ขนส่ง" แข่งเดือด! ต่างชาติจ่อฮุบ/รายเล็กไทยสะเทือน ท่านจะได้รับความรู้ และปรับตัว ยกระดับการให้บริการ เพิ่มมูลค่ามาตรฐานการขนส่ง แตกไลน์การให้บริการ

สำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า

สำนักงานใหญ่(กรุงเทพ)

1201/1 อาคารชินชนะ ชั้น1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: (02) 374 2837 Hotline: 097-002-9848
Email: [email protected]


สำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า (สาขาอุบล)

97/10 หมู่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: (045) 312-014

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-374-2837

Hotline: 097-002-9848

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 18:00 น. หรือทาง Social Media ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:30 - 21:00 น.