ระบบฟาร์มอัจฉริยะ SMART FARM BESTGEO

SMART FARM BESTGEO

ระบบบริหารจัดการภายใต้แนวทาง Integrated Management System ที่มีการนำเทคโนโลยี GPS และ GIS เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจหรือองค์กร โดยสามารถติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเป็นโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ในลักษณะของ Location-Based Management System ซึ่งประกอบด้วยระบบงานต่างๆ

ระบบงานBestGEO

Field Management

บริหารจัดการข้อมูลพื้นที่สำรวจ สามารถใช้งานร่วมกับ SURV-TREX เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแปลงสำรวจ

Farm Management

บริหารจัดการงานในฟาร์มเกษตร อาทิ เช่น งานไถแปลงของรถแทรกเตอร์ การสำรวจและติดตามความคืบหน้า

Fleet Management

บริหารจัดการงานวิ่งขนส่ง/ธุรกิจเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพ การวิ่งงานรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Personal Management

บริหารจัดการและติดตามการทำงานของบุคคลด้วยอุปกรณ์ Personal Tracking หรือ Mobile Phone

BestGeo System-Connected

ตัวอย่างการใช้ระบบ BestGeo ภายในฟาร์ม


SMART FARM BESTGEO

สำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ)

288/43 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (02) 105-3536 Hotline: (097) 002-9848, (097) 007-3005
Email: [email protected]


สำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า (สาขาอุบล)

97/10 หมู่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: (045) 312-014, (097) 303-1779, (091) 828-0897, (063) 748-0868

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-105-3536

Hotline: 097-002-9848, (097) 007-3005

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้า ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 18:00 น. หรือทาง Social Media ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:30 - 21:00 น.